Joomla webdesign

Als hobbyist ontwikkel ik websites met Joomla! De naam is de Engelse fonetische spelling van het Swahili-woord 'jumla' dat 'alles samen' of 'als één geheel' betekent. Het wordt uitgesproken als: djoemla.

Joomla logoJoomla! is een vrij te gebruiken en bekroond Content Management Systeem (CMS) wat vrij vertaald betekent: inhoud beheer systeem. Een Content Management Systeem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat men eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kan publiceren. Een functionaliteit van een CMS is dat gegevens zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een CMS is o.a. nuttig voor websites waarvan de inhoud regelmatig aanpassing behoeft en de inhoud in een vaste lay-out wordt gepresenteerd aan bezoekers.

Een CMS kan men ook uitleggen als software dat alle inhoud van de website bijhoudt, ongeveer zoals de bibliotheek in de buurt al haar boeken bijhoudt en bewaart. Inhoud kan eenvoudige tekst zijn, foto's, muziek, video, documenten.

Joomla! biedt heel wat functionaliteit, maar ik beperk mij voornamelijk tot sites voor:
• Non-profit organisaties en verenigingen
• Persoonlijke of familiewebsites
• Andere hobbyisten
• In de regel dus geen zakelijke websites, behoudens als vriendendienst

Ik hecht veel belang aan een vlotte en duidelijke navigatie op de site en indien gewenst, aan goed onderbouwde SEO, ter bevordering van de ranking bij zoekmotoren. Inzake lay-out gaat mijn voorkeur naar een strak design.

Bekijk hier enkele gerealiseerde projecten.